ติดต่อได้ที่ โรงเรียนบ่อเกลือ ๗๘ หมู่ ๕ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ๕๕๒๒๐ โทร/แฟลซ์. ๐๘๒ ๕๙๗ ๐๘๓๗

เข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบ่อเกลือ